Forside Om Klubben Historie

Roklubbens historie

 

damerPræstø Roklub 1952 - 2002

I forbindelse med roklubbens 50 års jubilæum, blev der udgivet et jubilæumsblad. Herfra er klippet lidt om klubbens historie
af Poul Hjorth


Der er sket meget på de 50 år, hvor Præstø Roklub har eksisteret :
- fra den lille flok, der oprettede klubben i 1952 og til i dag , hvor vi har ca. 70 aktive medlemmer
- fra et par både til den nuværende kapacitet, hvor næsten 50 roere kan komme på vandet samtidig
- fra en ganske lille roklub uden eget tilholdssted til vores store klubhus her i jubilæumsåret. Tak til alle, som har gjort en indsats for at vi kan holde Præstø Roklubs jubilæum den 28. maj 2002.

Med håbet om en rigtig god jubilæumssæson og håbet om rigtig mange år fremover i bedste sportsånd og med et godt kammeratskab både til morgenroning, aftenroning, kapro-ning og langtursroning ønskes Præstø Roklub til lykke med 50 års jubilæet.

Samtidig ønskes vores æresmedlem Peter Hansen til lykke med sit 50 års jubilæum som aktiv roer i Præstø Roklub. Flot at kunne være både veteran og stadig aktiv roer!

_____________________________________________


Præstø Roklubs Klubhus


af Tove Hjorth

Fra 1952-1954 var Præstø Roklubs tilholdssted "Grisegården" på Præstø Sejlklubs område.
Når man kom fra søsiden, så man kun en vimpel og et par både under en presenning og snehegn rundt om.
Det var det hele, fortalte Gunver Johansen, der sammen med sin mand Børge Johansen fra Vordingborg Roklub besøgte Præstø Roklub i 1952.

Den 3. juni 1954 blev det besluttet på en ekstra-ordinær generalforsamling at bygge et klubhus.
Den velbeliggende grund blev stillet til rådighed af Præstø Kommune.
I løbet af sommeren blev grunden fyldt op, og den 8. juni startede arbejdet på det røde klubhus af træ. Den 13. november 1954 blev vores første klubhus indviet under festlige former.
Klubhuset lå dog stadig så lavt, at vandet flere gange om året kunne stå ½ til ¾ m op i klubhuset.

Da Præstø Roklub fik stadig flere medlemmer og flere både, var pladsen blevet for trang. Man begyndte at bygge det første murede hus i 1963, og den 5. juni 1964 blev klubhuset indviet med en fest.

Efterhånden blev det nødvendigt at bygge en bådhal for at kunne opbevare det dyre materiel forsvarligt. De sanitære forhold var heller ikke tidssvarende, så det første murede klubhus blev ombygget samtidig med, at bådhallen blev bygget. Det gamle røde træhus måtte vige pladsen for den nye bådhal.
Ved 30 års jubilæet den 28. maj 1982 blev den nye bådhal og ombygningen indviet.

Vi havde håbet på at få mulighed for endnu en ombygning med bl.a. et bedre samlingsrum eller en udestue til 50 års jubilæet.
Erik Gamst havde lavet meget flotte tegninger hertil, men klubbens resurser rakte desværre ikke til dette projekt. Vi må indtil videre fortsætte i den nuværende opholdsstue, som bliver renoveret.
Måske viser der sig nye muligheder frem over?

_____________________________________________

Lidt statistik:

Vidste du at ….

Der blev roet flest km i 2013 med 37.423 km.
Der blev roet færrest km i 1997 med 10.174 km.
Flemming Vestergaard roet flest km på én sæson : 2538 km i 2013.
I år 2000 havde vi flest kaniner: 20 M og 12 K.
I år 1997 havde vi færrest kaniner: 4 M og 0 K.
Vi havde flest medlemmer i 1993: 79 aktive roere + 17 gæsteroere.
Vi havde færrest i 2000: 40 aktive + 36 gæsteroere.
Vi har haft et gennemsnit på 62 aktive roere fra 1991 - 2001.
Længste langture: Møn Rundt 1983 og Nykøbing F. 1989.
At der er uddelt 4 guld- og 15 sølvårer fra 1992 - 2001.

_____________________________________________

Formænd for Præstø Roklub

1952 Emil Lysdahl Nielsen
1954 Helge Jørgensen
1956 K.B. Johansen
1960 E. Eriksen
1961 K.B. Johansen
1967 Niels J. Hansen
1969 Axel Bo Jensen
1971 (6. feb.) K.B. Johansen
1971 (30.okt.) Ove Henrik Andersen
1973 Niels Svenningsen
1974 K.B. Johansen
1978 Jens Olav Hansen
1980 K.B. Johansen
1991 Jørgen Clemmensen
1992 Jens Sparre
1996 Poul Hjorth
2003 Birgitte Nejbjerg
2006 Finn Snedker
2011 Jesper Ravnsbjerg Hansen
2013 Martin Poulsen
2016 Mai-Britt Bille
2017 Finn Snedker

_____________________________________________

Både i Præstø Roklub.

af Tove Hjorth


Ingen roklub uden både !
Da Præstø Roklub skulle starte i 1952 fik vi de godt brugte 4-åres inriggere ÆGIR og UFFE fra Roklubben Stevns og Roklubben Viking, og fra Vordingborg Roklub fik vi 4 årer. Senere samme år blev den brugte 2-åres inrigger HUGIN anskaf-fet.Fra 1956 nævnes KULSOEN, der var en 2-åres inrigger.

Med indtægter fra papirindsamlingerne fik Præstø Roklub råd til at købe en helt ny 4-åres inrigger i 1956. Den blev døbt SVEND GØNGE af Børge Johansen, formanden fra Vordingborg Roklub, fordi han havde været en god støtte, da Præstø Roklub skulle oprettes i 1952.

I 1958 blev den 2-åres inrigger IB købt, og den blev døbt af landsretssagfører Dambæk.

I 1959 blev der købt en kaproningsbåd, en 4-åres inrigger, som under stor festivitas blev døbt ANDERS LASSEN af godsejer Emil Lassen fra Bækkeskov. Båden blev opkaldt efter hans søn, der var en højt dekoreret frihedskæmper, som mistede livet i Italien under 2. verdenskrig. ANDERS LASSENS dåb blev noget af en medie-begivenhed, hvor både aviser og Billedbladet dækkede begivenheden. (I 1962 fik vi en meget stor pengegave til byggefonden fra Kaptajn Lassen. Et beløb der svarede til to gange bådens pris!)

I 1961 blev singlesculleren NYSØ døbt af fru Birgitte Stampe Holst fra Nysø, som forærede klubben en ny flagstang.

Til 10 års jubilæet i 1962 havde vi igen dåb: Dobbeltsculleren STOREHOLM blev døbt af en repræsentant for Præstø Handelsstandsforening, og singlesculleren LILLEHOLM blev døbt af en repræsentant for Præstø Borger- og Håndværker-forening. I 1963 blev der købt en brugt 2-åres langtursbåd, som blev døbt PRÆSTØ af Aksel Svensson, som havde solgt os den til en meget favorabel pris. Den blev solgt videre i 1976.

I 1965 købte vi den 4-åres inrigger FED, som blev døbt af urmager Christiansen, der havde givet en del af bådens pris.

I 1965 fik vi også en singlesculler, som blev døbt MÅGEN af Niels Engelbredt, som gav os 200 kr. og 8 byggeobligationer.

I 1967 fik vi plastiksculleren TERNEN, som blev døbt af købmand Povl Fog den 27. maj.

I 1969 købtes speedbåden SÆLHUNDEN, som blev døbt af Poul Thorborg.

I 1967 købte vi singlesculleren DASHOLM.

I 1970 købte vi dobbeltsculleren MADERNE.

I 1970 købte vi den 4-åres outrigger PALLE, men den blev solgt til Vejle Roklub i 1971, da der kun var roet få kilometer i den.

I 1971 købes der igen en singlesculler, men dåben udføres først året efter, da båden var blevet beskadiget og skulle repareres først. Præstø Roklubs første formand Lysdahl døbte båden TAM til 20 års jubilæet i 1972.

I 1973 fik vi langtursbåden den 2-åres inrigger FREDERIKSMINDE. Præstø Borger- og Håndværkerforening havde valgt dette navn, fordi pengene til båden havde foreningen fra salget at "Mindet". Johannes Wünsche døbte båden

I 1975 købte vi singlesculleren RYLEN. Den blev døbt af redaktør Alfred Beckmann "som værdig repræsentant for giveren af gammelt papir og i øvrigt for alle udenforstående, der hjælper klubben med indsamlingerne."

I 1977 blev der tredobbelt dåb ved Præstø Roklubs 25 års jubilæum:
Langtursbåden i glasfiber, den 2-åres inrigger PRÆSTØ, blev døbt af formanden Knud Hansen fra Præstø Håndværker- og Borgerforening, der havde sponseret båden.
Toerkajakken S.D.S. blev døbt af sparekasse-bestyrer Hans Sølvhøj med ønsket "Sejl Den Sikkert". Sparekassen havde givet et beløb til dobbeltkajakken
Enerkajakken PONDUS blev døbt af bankdirektør C.O. Petersen. Banken havde givet et beløb til enerkajakken.
I 1980 købes singlesculleren SVANEN, der blev døbt af Poul Thorborg. Præstø Borger- og Håndværkerforening havde givet et meget stort beløb til sculleren.

Til Præstø Roklubs 35 års jubilæum i 1987 blev den nye 4-åres langtursbåd døbt K.B. af Ib Stiboldt, formand for Sjællandskredsen.
Båden er opkaldt efter K. B. Johansen, der har haft en meget stor betydning for roklubben gennem mange år.

I 1988 købte vi vores bådtrailer, så vi havde mulighed for at komme ud på nyt vand.

I 1993 købte vi TERNEN, en ny dobbelt trimmy, som blev døbt af Susan Sparre.

I 1994 fik vi den brugte 4-åres inrigger ANTON fra Roklubben Furesøen.

Den 20. juni 1998 hentede vi 2-åres inriggeren LÜBECK, der dengang tilhørte Die Dänemarks fahrer. Den havde været udstationeret i Tange Roklub og herefter i Præstø Roklub, som fra den dag også måtte benytte båden.
Det var første gang bådtraileren krydsede den nye Storebæltsbro.

I 1999 købte vi 4 FJORDKAJAKKER.
I 2000 købte vi 3 HASLE HAVKAJAKKER.

I november 2001 købte vi LÜBECK, som vil blive omdøbt til Præstø Roklubs 50 års jubilæum.

Ophalervogne:
I de første mange år måtte man slæbe bådene hele vejen ud i vandet og tilbage igen. Det blev meget lettere, da de mest brugte både og/eller de tungeste både blev placeret på vogne.
I 1977 fik vi de første 2 vogne, i 1981 havde vi 3, og fra 1982 havde klubben 4 såkaldte vådvogne. I 1984 havde vi 5 ophalervogne, og i 1985 var der 6 stk. I 1993 fik vi nummer 7, og i år 2000 kom vi op på 9 ophalervogne.

Ergometer-roning:
I 1993 fik vi den første ergometer-romaskine, som blev en god træningsmulighed hele året.
I 1998 fik vi nr. 2 , og i år 2001 fik vi nr. 3

Ro-spinning
I december 2013 købte vi 3 nye Concept2 romaskiner for at starte rospinning efter nytår 2014.

Coastel-roning
I 2016 købte vi 4 coastelbåden fra Euro diffusion, med et bidrag fra Lions.
Båden blev døbt Snaphanen ved standerhejsning vores 60års jubilar Carlo.

 

******************************


I 2009 ved standerhejsningen blev HAVØRNEN døbt. en splinterny 4-åres inrigger fra Grejsdalens Bådværft. Båden kostede ca. kr. 200.000,- pengene var dels sparet sammen af avispengene, samt et sponsorat på kr. 20.000,- fra Nordea Fonden. Præstøs handlende og roerne selv var også med til at skaffe penge, idet Tove Hjort forestod salg af bådfondsbeviser. Lions Club gav 4 nye kulfiberårer til båden.